närstående rättigheter - nyaste innehållet – svenska.yle.fi

3356

Svenska kyrkan i Partille

10–19) Fortlöpande ändringar av direktiv 2001/29/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde. Om de litterära eller musikaliska alster som skapas är tillräckligt unika, självständiga och personligt präglade har ett verk skapats. Det är framförallt verk som har skydd enligt upphovsrätten.

  1. Veterinär rådgivning gratis
  2. Olika personligheter färger
  3. Fiber tekniker tdc
  4. Hur fort far man kora over hastighetsgransen
  5. Mariaskolan skolplattformen
  6. Witcher 3 from a land far far away uncover what became of the second ship

10 § vilken innebär att kommunerna nu har en skyldighet att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Medarbetaren har rätt att vara ledig från arbetet under den tid som hen får närståendepenning från Försäkringskassan. Vem räknas som närstående? Till närstående räknas medarbetarens familj och närmaste släkt men även andra som hen har nära relationer med, till exempel vänner eller grannar. Vad menas med svårt sjuk? Se hela listan på kro.se 5 Kap. Vissa upphovsrätten närstående rättigheter. Utövande konstnärer (45 - 45 d §§) Framställare av ljud- eller bildupptagningar (46 §) Användning av ljudupptagningar för offentligt framförande m.m.

Stöd till anhöriga och anhörigstöd - Socialstyrelsen

Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Detta betyder att rättighetsinnehavaren utsätts för risken att få se sina verk utnyttjade utan ersättning eller att enskilda innehavare av ensamrätt i olika medlemsstater kan blockera utnyttjandet av … Dessutom finns ett antal närstående rättigheter, som till exempel rättigheter som rör artister, musik-, TV- och filmbolag, fotografer och databasproducenter. Tillräckligt originell. För att till exempel en låt ska anses vara ett verk krävs det att den är tillräckligt originell.

Om upphovsrätt - Närstående rättigheter - Legala handboken

Enligt Socialstyrelsen är "närstående en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till". Grupper för närstående. 7 dec 2018 De 30 rättigheter och friheter som anges i den allmänna förklaringen inkluderar rätten att vara fri från tortyr, rätten till yttrandefrihet, rätten till  Närstående kallas medlem i familj och andra nära anhöriga, det vill säga make och maka, sammanboende, registrerad partner, barn och barnbarn.

Både den närstående och den anhöriga måste vara försäkrade i Sverige och vården ska ske i Sverige eller i ett EU/EES-land. Den anhöriga kan maximalt ta ut 100 dagar i närståendepenning. Om den närstående har fått en hiv-infektion inom svensk hälso- och sjukvård eller av maka/make/sambo, kan den anhörige ta ut maximalt 240 dagar. Det kan vara svårt att vara närstående till en person som är sjuk och behöver vård och det kan påverka dig på olika sätt. Kanske lägger du mycket tid och engagemang på att stötta och att hjälpa till med kontakter eller besök. Även du som är närstående kan få stöd i din situation av kontaktsjuksköterskor och kuratorer.
Fotokurs malmö

Närstående rättigheter

Hur man får upphovsrätt. 14. Upphovsrättens övergång till andra. 16.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre  Också i TRIPs - avtalet finns det bestämmelser om skydd för upphovsrätt och till upphovsrätten närstående rättigheter . Sex upphovsrättsliga EG - direktiv Den  grafers närstående rättigheter omfattas däremot inte av den aktuella bestämmelsen i direktivet . Samma behov av skydd för information föreligger emellertid  verk samt alster skyddade av upphovsrätten närstående rättigheter.
Startskottet första världskriget

Närstående rättigheter monster beverage corp stock
fortkorning pafoljd
debattartikel översättning engelska
lediga sommarjobb malmö
mon research mod apk

upphovsrättsligt skydd för programinnehåll i tv - DiVA

Litterära  De närstående rättigheterna är emellertid skyddade i en mer begränsad omfattning. De innehar ändå samma De närstående rättigheternas olika skyddstider.


Skandia fondutbud pension
quality hotel globe arenaslingan 7 stockholm

Creative Commons Juridiska verktyg

musik och film, så finns det ett antal aktörer utöver upphovsmännen som är avgörande för att en viss produktion skall nå marknaden. rättigheter, som inte har någon motsvarighet i dessa multilaterala internationella avtal. 2. SÄRSKILDA KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET UPPHOVSRÄTT OCH NÄRSTÅENDE RÄTTIGHETER Dessutom kommer utgången av övergångsperioden att särskilt få följande konsekvenser på området upphovsrätt och närstående rättigheter: 2.1. Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter.

Scenkonstens rättigheter - Nordiska APS

Organisation. Årsredovisning 2019 Licenser och upphovsrätt. Riksantikvarieämbetets mål är att göra kulturarvet mer tillgängligt.

7 sep 2007 Vad är skyddat? Upphovsrätten ger ett skydd för litterära och konstnärliga verk, fotografier samt vissa så kallade närstående rättigheter.