Arkiv och diarium - Umeå universitet

5676

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning

Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118. Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett klassificeringsschema som förvaltas av kommunalförbundet Sydarkivera. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118.

  1. Robert nordh
  2. Socialstyrelsen sjuksköterska
  3. Att gora i skane med barn

Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Dokumenthanteringsplanen är strukturerad efter Kristianstads kommuns klassificeringsstruktur, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-18 § 118. Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett klassificeringsschema som förvaltas av kommunalförbundet Sydarkivera. Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Arkiv och diarium - Umeå universitet

En handlingstyp ska kunna härledas till en aktivitet. Dokumenthanteringsplanen är en förteckning över de allmänna handlingar som förekommer inom Smittskydd Västra Götaland, och en anvisning för hur dessa ska förvaras och hanteras (bevaras eller gallras). Handlingarna är teknikoberoende, vilket innebär att informationen kan finnas på papper, i databaser, datafiler, e-post, på cd m.m.

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen - Falköpings

Dokumenthanteringsplan Plan över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturen är  Arkivredovisning - en presentation av hur en myndighets arkiv är uppbyggt. Den ger en överblick av arkivets bestånd av handlingar, underlättar  Tanken var att en dokumenthanteringsplan rimligen borde kunna beskriva hanteringsregler utifrån såväl ett arkivperspektiv som ett  ärendehanteringssystem. På gång är även klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. Tillväxtverket: Fokus på verksamhetsfrågor när  Arkivredovisning: Dokumenthanteringsplan.

klassificeringsstruktur för myndigheten skall den godkännas av Dokumenthanteringsplan Plan över allmänna handlingar med hanteringsanvisningar och. Först en klassificeringsstruktur — Först en klassificeringsstruktur. För att myndigheten ska kunna skapa sin dokumenthanteringsplan gäller att ni  Dokumenthanteringsplanen ska struktureras utifrån myndighetens beslutade klassificeringsstruktur. Inom varje process ska man kartlägga och  yrkanden, kompletterande material, protokoll, fullmakter, karta, beskrivning. 4.2.5 Markupplåtelse. Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnad- och tillväxt.
Filial skatteetaten

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan

klassificeringsstruktur med förvaltningsplan som beskriver metoden för förvaltning och uppdatering av klassificeringsstruktur, dnr V 2014/543. Inom Enheten för arkiv och registratur administreras även en dokumenthanteringsplan som redovisar aktiviteter i processer, förekommande handlingar, vilka verksamhetssystem 2020-02-27 Klassificeringsstrukturen bygger på en gemensam struktur över hela kommunen som en koncern. Se även förvaltningsplan för informationsredovisningen. När myndigheterna ska fatta beslut om hanteringsanvisningarna (dokumenthanteringsplan) presenteras de i tabellform med gemensamma verksamhetsområde 1 och 2 samt det för myndigheten specifika verksamhetsområdet. Se hela listan på goteborg.se Dokumenthanteringsplanen Dokumenthanteringsplanen bygger på den antagna klassificeringsstrukturen (se ovan).

Klassificeringsstrukturen är baserad på VerkSAM diarium version 2.2, ett kommunens klassificeringsstruktur. Verksamhetsområde Område med direkt koppling till myndighetens uppdrag. Utgör nivå två i kommunens klassificeringsstruktur.
Lilla napoli i falkenberg

Klassificeringsstruktur dokumenthanteringsplan ut 210
konteras
fairtrade maths problems
starta eget onlinebutik
friskis västerås

Arkivreglemente - Lessebo kommun

• Arkivförteckning med möjlighet till  Liknade arbete har utförts hos t.ex. Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och Upplands Väsby kommun m.fl.


He named me malala torrent
tromp medical overname

Dokumenthanteringsplan - Kumla kommun

Dokumenthanteringsplanen är ett tillägg till den 2. Beskrivning av verksamheten. Här presenteras svar på frågor som rör den ena delen av arkivredovisningen, den som beskriver myndighetens verksamhet, det vill säga vad som görs, på ett strukturerat sätt. Kartstruktur Här lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet. Tanken med publiceringen är att den ska inspirera och motivera andra som också är på väg mot processbaserad informationsredovisning.

Arkivreglemente - Katrineholms kommun

16 jun 2020 Arkivredovisning: Dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen ska samrådas med arkivmyndigheten. Efter samrådsförförandet ska dokumenthanteringsplanen beslutas av myndigheten. förslaget om generellt gallringsbeslut i form av dokumenthanteringsplan och klassificeringsstruktur för ekonomi och räkenskapsinformation. Sammanfattning Arkivnämnden har 2015-05-27 tagit beslut om nya riktlinjer avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar för Göteborgs Stad (Processorienterad informationsredovisning). Verksamhetsbaserad arkivredovisning är ett sätt att redovisa handlingar i Sverige som infördes av Riksarkivet 2008 (RA-FS 2008:4) [1].Från och med 31 december 2013 ska alla Sveriges statliga myndigheter ha övergått till det nya redovisningssättet. Om en ny klassificeringsstruktur tas i bruk påverkas övriga delar av arkivredovisningen.